För Svenska Släktforskarförbundets räkning har det gjorts en inventering av äldre gravstenar på Boo kyrkogård.  Här är en redovisning med text och bilder.

Genom att klicka på översiktsbilderna på kyrkogården kan dessa förstoras. Sedan kan man klicka i bilden på valda gravstenar och få fram bilder och information. Se även Sveriges Släktforskarförbund  Gravstensinventeringen. Med få undantag har endast gravstenar daterade äldre än 1940 registrerats.

Kyrkogårdens västra  del                                    Kyrkogårdens östra del

 
Från kyrkporten ser vi mot SV ut över kyrkogården mot släkten Hamiltons gravar Från kyrkporten ser vi rakt ut mot väster, till höger om föregående bild 
Västra delen av kyrkogården mot SSV, ut mot landsvägen Västra delen av kyrkogården sett mot NV från kyrkporten
 
Några gravstenar i gräsmattan i SV