För Svenska Släktforskarförbundets räkning har det gjorts en inventering av äldre gravstenar på Boo kyrkogård.  Här är en redovisning med text och bilder.

Genom att klicka på översiktsbilderna på kyrkogården kan dessa förstoras. Sedan kan man klicka i bilden på valda gravstenar och få fram bilder och information. Se även Sveriges Släktforskarförbund  Gravstensinventeringen. Med få undantag har endast gravstenar daterade äldre än 1940 registrerats.

Kyrkogårdens västra  del                                    Kyrkogårdens östra del

Östra delen av kyrkogården sett från kyrkan ut mot muren och från vänster mot höger. Förstora bilderna genom att klicka på dem.
 
Östra delen av kyrkogården sett in mot kyrkan
Söder om kyrkan finns bland påskliljorna bara ett fåtal gamla gravstenar