Strax nordost om Släte bröt man den stora kungsstenen ur en klippa 1859 och drog den sedan på släde ned till parken vid Boo.

Läs mer på Riksantikvariet-Fornsök

 

Platsen visades av Tage Aronsson, förre skogvaktaren på Boo, den 9 september 2014.

 

Kan kanske de släta av inlandsisen slipade klipporna vid Släte varit upphov till gårdens namn? På klipporna finns raka linjer som verkar onaturliga och kanske snarare skapade av människohand. Det får tanken att gå till de stora Hamiltonska gravstenarna på Boo kyrkogård. Utan att ha fakta börjar man undra om kanske några av dem har huggits ut ur klipporna här vid Släte?
Kan det vara så att man ibland gjort misslyckade försök att hugga ut stenblock? Eller har block sparats på platsen för eventuella framtida behov?

 HEM