Verksamhetsberättelse för Boo hembygdsförening 2012.

Årsmötet. Föreningens årsmöte den 11 mars genomfördes med Ingvar Gustavsson som ordförande och Sylvia Allansson som sekreterare. Göran Andersson avgick ur styrelsen och Birgitta Jonsson invaldes på hans plats.

 Hemvändardagen och återinvigning av museet. Ett 70-tal personer deltog i pingstdagens hemvändardag. Efter gudstjänsten i kyrkan samlades man på skolgården i det vackra vädret. Här berättade Ulla Kraftling om arbetet med att förnya museet. Som tack utdelade Carl-Hugo Hamilton gåvor ur Boo-fonden till de fyra som utfört detta arbete: Ulla och Lennart Kraftling samt Annelie och Roland Holmgren. Stig Malteskog blåste en fanfar i näverlur och därmed var museet återinvigt. Kaffe intogs och man ägnade sig åt att hälsa på bekanta, samt att beundra museet.

 Påskliljecaféerna. En kall vår gjorde att det kom något färre besökare till caféet. Årets utställning bestod av broderier. Skolbarnen i Hjortkvarns skola ställde ut ett arbete om hembygden i form av pappersmodeller av kända byggnader från trakten. Man började den 14 april och hade öppet till den 13 maj. En tillfälligt sammansatt kör som kallade sig Bygdekören avslutade cafésäsongen med konsert i Boo kyrka.

 Kakbuffé. Den första maj ordnades kakbuffe, en nyinförd tradition. Varmt väder och mycket folk som frossade på Birgitta Jonssons och Gunvor Johanssons goda kakor i solskenet.

 Torpvandringar. Den 6 maj genomfördes en torpvandring nedlagda torp öster om Boo. Det var resterna av Sundsbro, Lilla Karlshult, Stora Karlshult, Boströmsberg, Rösjötorp och Karlsdal som blev märkta med skyltar.

En andra torpvandring ordnades den 19 augusti . Då märktes Gamla Botorp, Stensbo, Sjöfallet, Knutstorp och Utterbäcken ut.

Sommarcaféerna. Söndagen före midsommar öppnades sommarcaféet som hölls öppet alla helger, samt midsommarafton, fram till 11 augusti. Vi sålde som vanligt en mängd fina hantverk som tillsammans med kaffeförsäljning gav föreningen en bra inkomst.

 Midsommar. Liksom föregående år hade föreningen hand om kaffeserveringen efter midsommarfirandet vid Boo slott. Vackert väder och besök av många firare.

 Onsdagscaféer. Sex onsdagscaféer med varierande innehåll har hållits. Två kåserikvällar och fyra musikkvällar har stått på programmet. Årets programval och tur med vädret har dragit en stor publik.

 Besök av veteranbilar. Den 8 juli var Nerikes Fordonshistoriker som vanligt inbjudna . Regnigt väder gjorde att inte så många ville ta ut sina fina bilar den här dagen.

 Loppis. Den 21 juli ordnades loppis på skolgården. Ett 20-tal loppisbord lockade med prylar av olika slag.

 Sommarfest. På sommarfesten den 12 augusti delades åter en gåva ur Boo-fonden ut. Den här gången till Kennert Allansson för det enorma arbete och engagemang han ägnar åt torpcirkeln och torpvandringar. Det var sommarvärme och förutom kaffeservering på skolgården bjöds det på dragspelsunderhållning.

 Tackfika.  Alla som hjälpt till under sommarens evenemang i träffades en eftermiddag i augusti runt borden i Boo skola. Birgitta Jonsson hade som vanligt gjort fina smörgåstårtor.  

 Hembygdskalendern 2013.  Presentation och premiärförsäljning av 2013 års kalender skedde i Svennevads församlingshem den 10 november med ett 35-tal närvarande. Detta var den femtonde och sista kalendern.

 Julmarknad. Årets julmarknad ställdes in på grund av att vår husmor, Birgitta Jonsson, några dagar innan hastigt avled.

 Studiecirkel. Den studiecirkel som pågått i några terminer har fortsatt under vintern och våren i Filadelfia. Man har även gjort två intressanta utflykter till platser som behandlats på träffarna.

 Förutom dessa evenemang har föreningen deltagit i Nationaldagsfirande vid Filadelfia och marknaden ”Naturens skafferi” på Kvarnbacken Hjortkvarn i samarbete med Byarådet.

 Styrelsen har sammanträtt sju gånger under föreningsåret.

 Hjortkvarn den 23 mars 2013

 Styrelsen