Årsmötet 2009

            Det nya föreningsåret inleddes med årsmöte i Kyrkhaga den 8 mars. 

Till årsmötesordförande valdes Åke Lindberg med Sylvia Allansson som sekreterare. Inget nyval skedde i ordinarie styrelsen. Antalet suppleanter utökades däremot då Sandra Hamilton nyvaldes att tillsammans med Ulla Kraftling fungera som ersättare.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe, som vanligt med Birgitta Jonssons goda bröd.

En från Holland inflyttad trubadur vid namn Frank Kerssens underhöll med visor till gitarr.                                                                                                                                                                 Läs årsberättelsen >>>  

 

 Mötesordförande Åke Lindberg och sekreterare Sylvia Allansson  Birgitta Jonssons bröd smakade bra efter årsmötesförhandlingarna

HEM