HEM     FÖRENINGEN     HEMBYGDSGÅRDEN     PROGRAM       STYRELSEN      KONTAKT     BILDER OCH AKTIVITETER       LÄNKAR

BILDER & AKTIVITETER  2014

 Bilder och aktiviteter tidigare år
2007      2008     2009   2010   2011    2012   2013    2014
Årsmötet 2014 Våraktiviteter i skolan Vårens cirkelutflykt  Torpvandringen den 18 maj Hemvändardagen
Juli månads evenemang Sommarfesten Torpvandringen den 24 augusti Juli månads evenemang  Höstmarknaden i Hjortkvarn
Slut på föreningsåret 2014 Cirkelavslutning 2014      
ÅRSMÖTET 2014
Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen till vårt årsmöte i Kyrkhaga den 23 mars.
Ingvar Gustavsson valdes till mötesordförande och Sylvia Allansson till sekreterare. 

Solveig Andersson avgick efter många år i styrelsen. Till ny styrelseledamot valdes Bengt Hiller. Camilla Veldman Huss valdes till suppleant. 

Verksamhetsberättelsen för 2013 
Årsmötet pågår och medlemmarna lyssnar på förhandlingarna.
Solveig Andersson med blommor som tack för mångårigt arbete i styrelsen.
Bosse Palmkvist berättade med inlevelse om sina signerade böcker. Här visar han den äldsta i samlingen.

                                                     Många samlades sedan runt bordet för att se Bosses böcker.                      Text och foton: Catharina Ingjald        

HEM                                                                                                       Webbmaster