Vårens cirkelutflykt gick med gemensam buss till torpställen i Bjurhulta – Dejeområdet och fram till Kringsjötorp.

Man besökte även flera torp och torprester i skogarna utefter Brevensvägen. Där hittade man den gamla sockengränsen mellan Boo-Regna-Asker, utmärkt med en sten.      Foton: Ingvar Boo
Loftboden i Deje

'

Deje smedja

´

Gränsstenen som utmärker gränsen mellan Boo-Regna-Asker socknar

HEM                                                                                                       Webbmaster