Fd. affären i Boo, i vägkröken intill de vackert höstfärgade bokarna.