Höskörd. Troligen på 1940-talet. Uppe i lasset sitter Hugo Karlsson, Fågelhult.