En höstpromenad vid Boo slott   

   

Fd. affären i Boo, i vägkröken intill de vackert höstfärgade bokarna.

Bortom de flammande bokträden skymtar fd. Sockenstugan

Fd. Sockentugan framför den planterade bokskogen bakom kyrkan.

Vi går in i bokskogen där solen strilar in genom lövverket.

Vi passerar slottet och går ned mot ån.

På fältet västerut betar korna invid den gamla fatburen.

Slottsträdgården ned mot ån. I bakgrunden fd. trädgårdsmästarbostaden.

Boo kyrka i skuggan av de mäktiga lärkträden

Boo kyrka och östra delen av kyrkogården.

Stora stenen nere i slottsparken, en obelisk rest för att ära kung Oskar I inför ett planerat besök på Boo 1859.

Boo slott. Vy nere från Stora stenen.

Boo slott   Foto: 2011-10-29

HEM