På fältet västerut betar korna invid den gamla fatburen. Slottet skymtar till höger.

        Informationsskylten vid fatburen >>