Mormor Anna i Fågelhult med några av barnen.   (Männen i bakgrunden är inte kända). 

                   Bilden är ur "moster Agnes album", ägt av Kennert Allansson.  Bilden insänd av Åke Edengren som också står för informationen.      Foto: början av 1900-talet.