Slåttergille vid Stora Emma omkring 1919

 Bilden har lämnats av Åke Edengren i Ljusfallshammar (11/6 2010). Han kommenterade bilden så här: "Bilden är från Stora Emma omkring 1919. Mannen till höger är min far Karl AXEL Valentin Jonsson (bytte senare namn till Edengren och blev skogvaktare vid Gultebo på Sonstorps Bruks bevakning. Mannen bredvid är hans bror Karl TRUVE och så är min farfar Per August med samt min farmor (den äldre kvinnan bredvid farfar) Maria Charlotta Johansdotter".

 

Nedan porträtt på Stora Emmas arrendator P A Jonsson i början av 1900-talet, och hans söner. 

Per August Jonsson, arrendator på Stora Emma Axel Jonsson. Tog namnet Edengren. Far till Åke Edengren Karl Jonsson som övertog arrendet efter sin far på Stora Emma.  Truve Jonsson
   Tillbaka till Boo Hembygdsförenings startsida

                                                                                                     Bilderna insända av Åke Edengren i december 2011.