Slottsträdgården ned mot ån. I bakgrunden fd. trädgårdsmästarbostaden