Studiecirkeln avslutad med utflykt  

           Den andra maj avslutades terminen med en utflykt till några torp och gårdar som avhandlats under vinterns cirkelkvällar.
         I lånad buss, rattad av Kennert Allansson, åkte man först till Kattala, en gammal by med gårdar och hus på båda sidor om länsgränsen mot Östergötland. Därefter vände man tillbaka för att besöka Iboholm och utefter vägen passerades torpet Sandvik som har en fin badplats och man svängde även av ner till Lybäck som också ligger nära Avern.
        Gården Iboholm består endast av två flyglar, eftersom huvudbyggnad flyttades till Boo redan i början av 1800-talet, där den fick namnet Staten. Efter lite letande kunde man nu se grundstenarna efter huset. Under året hade Iboholms lagård rivits.
       Vid den gamla gården Å berättade syskonen Carleson, Gunnar och Birgitta (Lantz) om sin barndom på gården. Så intogs kaffe och under pausen överlämnades ett presentkort till Kennert för det enorma arbete han lägger ner i förberedelser som gör sammankomsterna så intressanta och lärorika.
Vid Kattala kvarnplats 
Vid rester av Iboholms huvudbyggnad

Tillbaka till startsidan