Sedan i höstas (2008) har en studiecirkel pågått i Hjortkvarn.

Man träffas i Filadelfia varannan onsdag och med hjälp av gamla kartor följer man vägarna till torp och gårdar. Deltagarna berättar vad de vet om husen och människor som bott där och mycket intressant kommer fram vid varje tillfälle.

Uppgifter om torp som sedan länge är borta och ålder på traktens hus försöker några deltagare som har tillgång till kyrkböcker att ta reda på. Sköllerstaböckerna är naturligtvis också till stor hjälp. Vid varje träff görs det anteckningar om vad som kommer fram. Folkliga namn på platser, intressanta händelser, siste brukaren på nedlagda torp m.m. är då viktigt att få med. Anteckningarna ska ligga till grund för senare forskning.

Under hösten har byn Deje, Östra gårdarna och torp utefter Brevensvägen avverkats.

Efter juluppehållet har man behandlat området runt Boo slott och sedan följt vägen bort till Landbostigen och därefter tagit av mot Hjortkvarn.

 Många av deltagarna är födda och uppvuxna i Boo och en del har blivit kvar där hela livet, andra har kommit dit som vuxna för att arbeta. Alla har samlat på sig mängder av vetande och minnen, så den sammanlagda kunskapen är därför mycket stor. Naturligtvis blir det intressanta resonemang varje cirkelkväll och en och annan gammal skröna ger ofta upphov till muntra skratt.  

 

   

 
Vill du förstora bilderna? Klicka på dem!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2009-05-01          Webbmaster       

HEM