Lärorik utflykt för cirkeldeltagarna

Den 5 september hade studiecirkeln höstupptakt genom att göra en resa till området utefter Regnavägen. Det var tjugo personer som i det lite regntunga vädret satte sig i bussen Kennert Allansson hyrt. Han hade även planlagt utfärden på ett mycket bra sätt. Flera gamla övervuxna torpgrunder hittades, t.ex. Fetsjöfallet, Örberga och Byggetäppa. Det berättades om roliga lokala namn utefter vägen som Tålamodsbackarna, Bröllopsvägen, Brölösen och Fäleksåkern. Man beundrade också det enorma flyttblocket Rävsten som ligger inne i skogen nära Näset.

Vid Avervika torg, förr en vändplats för snöplogar vid Östgötagränsen, vände man och där i närheten finns en ormgrop. Det sägs att man förr tog ormserum från ormarna i den gropen.

Kennert svängde sedan in på Byggetäppavägen och det var utefter den som många av de ovan nämnda torpen legat. Utkommen på Brevensvägen vände bussen av mot Hjortkvarn där deltagarna skingrades efter en mycket givande dag.

Kaffepaus vid Kobäcksmossen.
Rävsten, det stora flyttblocket vid Näset beundras
Två systrar tittar in genom fönstret till sin barndoms lagård vid Djursnäs
HEM