Styrelsen 2019   mejl: bohbf@telia.com   

Ordförande Hans Bengtsson,            tel. 0582-405 40,     mejl: hans.k.bengtsson@telia.com 
Vice ordförande Anders Jonsson tel. 019-24 03 03
Sekreterare Sylvia Allansson tel. 0582-300 45
Kassör Ulla Kraftling tel.  073-830 89 09
   
Ledamöter:  
Sten Eliasson tel. 0582-320 13
Bengt Hiller tel. 0582- 300 34
Stig Malteskog tel. 0582-300 14
Lennart Östman  tel. 0582-304 05
   
Suppleanter:  
Catharina Ingjald tel. 0582-407 28
Sandra Hamilton tel.070-735 74 75 
 
Caféansvariga   
vakant  
vakant  
 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-04-01       Webbmaster