Styrelsen 2020   mejl: bohbf@telia.com   

Ordförande Hans Bengtsson,            tel. 070-529 49 49,     mejl: hans.k.bengtsson@telia.com 
Vice ordförande Anders Jonsson tel. 070-324 03 23
Sekreterare Sylvia Allansson tel. 070-657 76 93
Kassör Ulla Kraftling tel.  073-830 89 09
   
Ledamöter:  
Sten Eliasson tel. 073-342 42 08
Bengt Hiller tel. 0582- 300 34
Stig Malteskog tel.070-639 07 26
Lennart Östman  tel. 073-546 12 26
   
Suppleanter:  
Catharina Ingjald tel. 0582-407 28
Sandra Hamilton tel.070-735 74 75 
 
Caféansvariga   
vakant  
vakant  
 

 

 

 

 

 

 

     Webbmaster