HEM     FÖRENINGEN     HEMBYGDSGÅRDEN     PROGRAM       STYRELSEN      KONTAKT     BILDER OCH AKTIVITETER       LÄNKAR

BILDER & AKTIVITETER  2013

 Bilder och aktiviteter tidigare år
2007      2008     2009   2010   2011    2012   2013
Årsmötet 2013 Hjortkvarnsvandringen Vårsäsongen 2013 Sommarsäsongen inledd Hemvändardagen 2013
Onsdagscaféer 2013 Sommarjobbande flickor vid hembygdsgården Sommarfesten Torpvandring 18 augusti Julmarknaden 7-8 december

Torpvandring

Den 18 augusti genomförde man årets andra torpvandring. Kennert Allansson var ledare även nu.  Det skulle sättas skyltar vid fem torpgrunder. Birgitta Lantz hade forskat fram uppgifter om boende i de aktuella torpen. Första och sista brukarens namn och underskrift Boo hembygdsförening hade graverats in på skyltarna av Torgny Holm. Den här dagen fick undantagsstugan vid Stenkullatorp, gamla Gustavsberg, Sörängen, Krontorp och Backtorp sina skyltar.
 

Göran Hallqvist, ägare till Stenkullatorp, slår här ner skylten vid resterna av den gamla undantagsstugan. Mill-Britt Andersson och Ingegerd Karlsson, som båda bott i Stenkullatorp, tittar på.  

Krontorp låg granne med Gustavsberg, där nu väg 51 går förbi. En gång bostad för fjärdingsman. Här läser Reinhold Johansson det som står på skylten under Kennert Allanssons uppsikt.

Text: Catharina Ingjald      Foto: Sylvia Allansson                      

HEM