Torpvandringen den 18 maj

 Vårens torpvandring lockade ett 20-tal deltagare. Fem torprester skyltades. Först Korpenstorp/ Kårtorps soldattorp, som legat utefter vägen från Kårtorp mot väg 51. Sedan Högtorp, som funnits på en höjd i närheten.  Mitt emot Malmstorp, väster om väg 51, körde man upp i skogen för att nå de tre återstående husresterna.  Vid Solberga blev det kaffepaus och skylten slogs ner. Man fortsatte sedan till Pålsmosssen. Det var där Boo-hästen en gång började tillverkas. För att nå Gamla Malmstorp/Fräkenkärret blev det sedan en lång promenad. Inte konstigt att barnen, som en gång växte upp där, anges i kyrkboken vara befriade från skolgång ”på grund av lång skolväg”. Här slogs den sista skylten ner och man gick den långa vägen tillbaka för att skiljas vid bilarna efter en givande dag.

Kennert Allansson hälsar välkomna vid Kårtorps soldattorp eller Korpenstorp.  Lennart Strömberg håller högtalaren och Torgny Holm är beredd med skylten.  

Torbjörn Boo fick slå ner skylten i resterna av Högtorp, som en gång var granne till hans gård Stenkulla.

Kaffepaus vid Solberga, som den här dagen gjorde skäl för namnet. Där Kennert står slogs skylten ner.  

Då resterna av Pålsmossen skyltades kunde man söka skugga vid det gamla trädet, som en gång stod nära stugan.

   HEM                                                                                                                                                     Text och bilder: Catharina Ingjald