HEM     FÖRENINGEN     HEMBYGDSGÅRDEN     PROGRAM       STYRELSEN      KONTAKT     BILDER OCH AKTIVITETER       LÄNKAR

BILDER & AKTIVITETER  2014

 Bilder och aktiviteter tidigare år
2007      2008     2009   2010   2011    2012   2013    2014
Årsmötet 2014 Våraktiviteter i skolan Vårens cirkelutflykt  Torpvandringen den 18 maj Hemvändardagen
Juli månads evenemang Sommarfesten Torpvandringen den 24 augusti    
Torpvandringen den 24 augusti

På årets andra torpvandring skyltades resterna av fem intressanta byggnader. Dock inga torp utan andra hus som funnits i Boo socken.

Anneberg, på en kulle i närheten av Boskulla, var första anhalten för skyltnedslagning. Bostad åt läkare och barnmorskor, senare har många arbetarfamiljer bott här. 

Vi fortsatte sedan till Iboholm och en skylt slogs ner vid platsen där herrgårdens huvudbyggnad legat. Den flyttades under 1800-talets början till Boo och fick namnet Staten.  Lite längre bort fanns förr en grind över vägen som går till Kattala och intill den fanns ett litet hus som kallades Grindtorpet. Vi vet inte vilka som bodde där, eftersom allt folk som hörde till herrgården skrevs som boende i Iboholm. En skylt slogs ändå ner där.
Josefina sjukhus, som låg i dungen mitt emot Lilla Nain, hade sin verksamhet från 1866 till 1891. År 1897 brann huset ner. En jordkällare finns ännu kvar. Platsen fick nu en skylt.
Vid Gårdöberg/Gårdö skola, som legat på en bergknalle, hade man tvingats borra hål och skruva fast skylten. Skolan upphörde 1932, men huset fungerade sedan som arbetarbostad.  Här avslutades vår utflykt som samlat ett trettiotal deltagare.
.
Ingrid Nilsson, Hallsberg, växte upp i Anneberg. Hon fick läsa upp inskriptionen på den nedslagna skylten.  
.
Här ska skylten vid Iboholm slås ner. Kennert Allansson berättar om huset som flyttades till Boo. Ronny Wiking sköter högtalaren och intill står Ingvar Boo och Lennart Strömberg.  
.
Skylten, där Iboholms huvudbyggnad en gång legat, är nu nerslagen.  
.
Grindtorpet låg där det nu är beteshage med elstängsel. Vid nedslagningen av skylten höll sig därför de flesta på vägkanten  
.
Bengt Hiller och Bernt-Olov Olsson hjälptes åt att slå ner skylten vid Josefina sjukhus.  
.
.…. och här är den på plats.
.
Stig Malteskog skruvade fast skylten vid Gårdö skola
.

                                                                        Text och foton: Catharina Ingjald        

HEM                                                                                                       Webbmaster